KONSERWACJASpecjalizujemy się w obsłudze nieruchomości mieszkalnych posiadających różny wiek i specyfikę a także różne wyposażenie.Jeśli chodzi o budynki nowoczesne, wymagają one posiadania odpowiedniej wiedzy. Zaawansowanie techniczne urządzeń zastosowane w instalacjach tychże nieruchomości jest nam doskonale znane, a poprzez szkolenia personelu utrzymujemy i podnosimy wiedzę na temat nowych technologii.

Podstawy zakres naszych obowiązków:

 

Instalacje wodne i kanalizacyjne


Instalacje elektryczne

 

Systemy grzewcze (węzły cieplne)

 


Prace ogólnobudowlane, drobna ślusarka, stolarka (w częściach wspólnych):

 

 

Instalacje wentylacyjne (o ile występują na danej nieruchomości)Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych uzgadniany jest indywidualnie a podstawie dokumentacji technicznej Wspólnoty, zainstalowanych urządzeń, zaleceń producentów itp.