USŁUGI KSIĘGOWE

Proponowane przez nas usługi w zakresie obsługi rachunkowej Wspólnot Mieszkaniowych obejmują:


Ewidencję księgowo - finansową prowadzimy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania f-my ZUI Mieszczanin