Zarządzanie nieruchomościami

Oferujemy usługi z zakresu:
 • Administrowania i zarządzania nieruchomościami
 • Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych
 • Usług konserwacyjnych
Nasze usługi są na najwyższym poziomie, wykonywane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia i doświadczenie.
W chwili obecnej zarządzamy ponad 60 000 m2 powierzchni użytkowej.

Oferujemy jedne z najkorzystniejszych cen na rynku administrowania nieruchomościami przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów.
Posiadamy pełne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od wykonywanych przez nas czynności.
 
Usługi księgowe

Proponowane przez nas usługi w zakresie obsługi rachunkowej Wspólnot Mieszkaniowych obejmują:

 • dokonywanie naliczeń wysokości opłat dla właścicieli zgodnie z obowiązującymi uchwałami członków wspólnoty
 • dokonywanie okresowych rozliczeń mediów
 •  przygotowywanie kartotek dla wszystkich właścicieli z aktualnym saldem lokalu (częstotliwość uzależniona od decyzji Zarządu),
 • okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów i kosztów wspólnoty,
 • prowadzenie pełnej windykacji - telefoniczna windykacja należności od dłużników, sporządzanie okresowych zestawień lokali zalegających z opłatami oraz wystawianie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali,
 • sporządzanie stosownych sprawozdań do US, GUS,
 • nadzór nad terminowym płaceniem podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno -  prawnych przypadających na nieruchomość wspólną,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych oraz poprzez e-mail;
 • przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przechowywanie, zabezpieczenie oraz archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy

Ewidencję księgowo - finansową prowadzimy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania f-my ZUI Mieszczanin

 
Konserwacja
 
Specjalizujemy się w obsłudze nieruchomości mieszkalnych posiadających różny wiek i specyfikę a także różne wyposażenie.Jeśli chodzi o budynki nowoczesne, wymagają one posiadania odpowiedniej wiedzy. Zaawansowanie techniczne urządzeń zastosowane w instalacjach tychże nieruchomości jest nam doskonale znane, a poprzez szkolenia personelu utrzymujemy i podnosimy wiedzę na temat nowych technologii.

Podstawy zakres naszych obowiązków:

Instalacje wodne i kanalizacyjne

 •   Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach i pionach
 •   Uszczelnianie systemów dławicowych
 •   Awaryjna wymiana odcinków rur w tym doraźne zabezpieczenie miejsc awarii
 •   Wymiana dwuzłączek instalacyjnych (w trybach awaryjnych)
 •   Wymiana szczeliwa w połączeniach kielichowych z uwzględnieniem technologii
 •   Wymiana podejść odpływowych i likwidacja przecieków 
 •   Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej na pionach, kratek ściekowych i kanalizacji deszczowej 
Instalacje elektryczne
 • Sprawdzanie na bieżąco stanu technicznego osprzętu elektrycznego
 • Wymiana i naprawa uszkodzonego osprzętu elektrycznego takiego jak wyłączniki,przyciski, gniazda, oprawy, żarówki, świetlówki itp.
 • Dokonywanie przeglądu wszystkich urządzeń elektrycznych (tablice rozdzielcze, sterowanie itp.) oraz usuwanie stwierdzonych usterek
 • Uzupełnienie brakującego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (nie obejmuje kosztu wynajmu podnośnika koszowego)
 • Zabezpieczanie skrzynek z urządzeniami elektrycznymi przed dostępem osób niepowołanych
 • Usuwanie usterek instalacji elektrycznej na częściach wspólnych nieruchomości, w tym instalacji oświetlenia zewnętrznego
 • Usuwanie w lokalach usterek i awarii wynikających z przerw w dostawie energii oraz innych przyczyn nieleżących po stronie użytkownika lokalu
 • Oczyszczanie styków, izolowanie przewodów, regulacja zegarów sterujących oświetleniem

  Systemy grzewcze (węzły cieplne)

 • Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych gwintowanych oraz śrubunkach (z wymianą  szczeliwa), wymiana śrubunków
 • Usuwanie  przecieków przy zaworach grzejnikowych
 • Usuwanie przecieków na złączach grzejnikowych i likwidacja przecieków odpowietrzników lokalnych
 • Usuwanie niedogrzań lokalnych powstałych w wyniku zapchania kryz, rur przyłączeniowych(gałązek) zapowietrzeń instalacji i grzejników oraz uzupełnienie wody w instalacji
 • Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji 
 • Ustawianie automatyki (parametrów) węzłów cieplnych w celu optymalizacji wydajności (w przypadku, kiedy węzły nie są  przekazane na stan SPEC)

Prace ogólnobudowlane, drobna ślusarka, stolarka (w częściach wspólnych):

 • Smarowanie zamków, okuć i zawiasów
 • Regulacja okuć i samozamykaczy
 • Wymiana samozamykaczy
 • Wymiana zamków elektromechanicznych
 • Wymiana okuć, zamków, pochwytów, klamek, szyldów
 • Świadczenie usług w lokalach, jak usługa dodatkowa płatna

Instalacje wentylacyjne (o ile występują na danej nieruchomości)

 • Obsługa optymalizacji pracy central wentylacyjnych,
 • Konserwacja wentylatorów, sprawdzenie automatyki sterowania, okresowa wymiana filtrów, kontrola naciągów przekładni, łożysk, pasków.

Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych uzgadniany jest indywidualnie a podstawie dokumentacji technicznej Wspólnoty, zainstalowanych urządzeń, zaleceń producentów itp. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem